<< Previous - Next >>


Albizia procera - white


-20°CAlbizia procera - white
hardy exotic trees, exotic trees, tropical trees

Albizia procera -20 ° C
Rare white-yellow Albizia
Delivery Height 10 cm

 


Extremely rare white-yellow Albizia.

hardy exotic trees, exotic trees, tropical trees

euro 4.50
Stock: 0


Quantity