Exotic tropical fruit trees
Previous 1 2 3 NextKiwi Jenny

Kiwi Jenny
-30°C self-pollinating

Kiwi Jenny
self-pollinating -30°C
Delivery Height 15-20 cm


euro 4.50


Stock: 0


Quantity  Kiwiberry arguta female

Kiwiberry arguta female
-30°C

Kiwiberry arguta female
-30°C
Delivery Height 15-20 cm


euro 6.50


Stock: 0


Quantity  Kiwiberry arguta male

Kiwiberry arguta male
-30°C

Kiwiberry arguta 
Male  -30°C
Delivery Height 15-20 cm


euro 6.50


Stock: 0


Quantity  kiwiberry Issai

kiwiberry Issai
self-fertile - 30°C

Kiwi berry Issai  
Self-fertile -30°C
Delivery Height 15-20 cm


euro 6.50


Stock: 0


Quantity  Kiwiberry Kens red - female

Kiwiberry Kens red - female
-30°C

Kiwiberry Kens red - female
-30°C
Delivery Height 15-20 cm


euro 6.50


Stock: 4


Quantity  Litchi tomato, Solanum sisymbrifolium

Litchi tomato, Solanum sisymbrifolium
-10°C -15°C

Litchi tomato -10°C  -15°C
Solanum sisymbrifolium
11 - 15  cm


euro 4.50


Stock: 0


Quantity  Papaya Pubescens Serena

Papaya Pubescens Serena
Mountain papaya -6°C

Papaya Pubescens Serena
Mountain Papaya -6 ° C
Delivery Height 15 cm


euro 5.50


Stock: 5


Quantity  Passiflora caerulea clear sky

Passiflora caerulea clear sky
-10°C

Passiflora caerulea 
clear sky  -10°C
Edible fruits
15-20 cm


euro 4.50


Stock: 0


Quantity  Passiflora edulis

Passiflora edulis
-2°C

Passiflora edulis
Edible passion fruit
self-pollinating
-2 ° C
Delivery Height: 15 cm


euro 4.50


Stock: -1


Quantity  Asimina triloba - Paw Paw

Asimina triloba - Paw Paw
-25°C

Asimina triloba - Paw Paw
-25 ° C
Delivery Height: 25-30 cm


euro 6.50


Stock: 0


Quantity  Pecan nut tree -  Carya illinoinensis

Pecan nut tree - Carya illinoinensis
-12°C

Pecan nut tree -12°C
Carya illinoinensis
Delivery Height: 20 cm


euro 6.50


Stock: 0


Quantity  Pepino - Solanum muricanum

Pepino - Solanum muricanum
-2°C

Pepino
Solanum muricanum
 self-pollinating
-2 ° C
Delivery Height: 15-20 cm
PROMOTIONeuro 4.50


Stock: 0


Quantity  Physalis Peruviana

Physalis Peruviana
-2°C

Physalis peruviana
Pineapple Cherry - edible
-2 ° C
Delivery Height 15 cm


euro 3.50


Stock: 4


Quantity  Pistacia lentiscus

Pistacia lentiscus
-10° C

Pistacia lentiscus -10 ° C
Mastic tree
 spice tree
Delivery Height 15 cm


euro 6.50


Stock: 0


Quantity  Psidium guajava

Psidium guajava
-5°C

Psidium guajava -5°C
guava
self-pollinate
edible fruits
Delivery Height 10-20 cm


euro 5.50


Stock: 5


Quantity  Psidium litorale - Cattleanum

Psidium litorale - Cattleanum
-8°C

Psidium littoral - Catleanum
strawberry guava -8° C
self-pollinating 
Delivery Height 15-20 cm


euro 4.50


Stock: 0


Quantity  Punica granatum

Punica granatum
-15°C

Punica granatum
pomegranate  -15° C
Delivery Height: 10-15 cm


euro 4.50


Stock: 2


Quantity  Punica granatum nana

Punica granatum nana
-12°C

Punica granatum nana
dwarf Pomegranate
-12 ° C
Delivery Height: 10 cm


Available end of May

Stock: 5


Quantity  Solanum Quitoense

Solanum Quitoense
+2°C

Solanum quitoense
+2 ° C
Delivery Height 15-20 cm 
 


euro 4.50


Stock: 1


Quantity  Tamarindus indica

Tamarindus indica
-3°C

Tamarindus indica
Indian date
-3°C
Delivery Height: 20-25 cm


euro 8.50


Stock: 0


Quantity  
Previous 1 2 3 Next