Winterharte Kakteen


Cylindropuntia leptocaulis

Cylindropuntia leptocaulis
-15°C

Cylindopuntia leptocaulis
Winterharte kakteen -15°C
10 cm


euro 4.50


Lager: 5


Menge  Cylindropuntia multigeniculata

Cylindropuntia multigeniculata
-20°c

Cylindopuntia multigeniculata
Winterharte kakteen -20°C
10 cm


euro 4.50


Lager: 1


Menge  Cylindropuntia stanlyi parishii

Cylindropuntia stanlyi parishii
-25°C

Cylindropuntia stanlyi parishii
Winterhart -25°C
10 - 15 cm


euro 4.50


Lager: 1


Menge  Cylindropuntia whipplei snow leopard

Cylindropuntia whipplei snow leopard
-20°C

Cylindopuntia whipplei snow leopard
Winterharte kakteen -20°C
10 cm


euro 4.50


Lager: 1


Menge   Cylindropuntia x viridiflora

Cylindropuntia x viridiflora
-20°C

Cylindropuntia x viridiflora
Winterhart -20°C
10 cm


euro 4.50


Lager: 3


Menge  Grusonia clavata red

Grusonia clavata red
-15°C

Grusonia clavata red
Winterhart -15°C
10 cm


euro 4.50


Lager: 3


Menge  Thephrocactus neuquensis

Thephrocactus neuquensis
-15°C

Thephrocactus neuquensis
Frosthart  -15°C
10 - 15 cm
euro 4.50


Lager: 1


Menge